Parti
Nämnder och styrelser Mandatperiod
Ab Alingsås Rådhus2015-04-01 - 2019-03-31
Ab Alingsåshem2015-04-01 - 2019-03-31
Alberthallen Ab2015-01-12 - 2018-12-31
Alingsås Energi Ab2015-04-01 - 2019-03-31
Alingsås Energi Nät Ab2015-04-01 - 2019-03-31
Anten-Mjörnkommittén2015-01-12 - 2018-12-31
Barn- Och Ungdomsnämnden2015-01-01 - 2018-12-31
Barn- Och Ungdomsnämndens Arbetsutskott2015-01-01 - 2018-12-31
Begravningsombud2015-01-01 - 2018-12-31
Borgerliga Begravningsförrättare2015-01-01 - 2018-12-31
Borgerliga Vigselförrättare2015-01-01 - 2018-12-31
Byggnadsföreningen Folkets Hus2015-01-01 - 2018-12-31
Delregionalt Samrådsorgan För Närvårdssamverkan Södra Älvsborg2015-01-12 - 2018-12-31
Demokratiforum I Alingsås2015-01-12 - 2018-12-31
E20 Kommittén2015-01-12 - 2018-12-31
Fabs Ab2015-04-01 - 2019-03-31
Fastighetskoncernbolaget Alingsås Rådhus Ab2016-09-28 - 2019-03-31
Förbundsdirektionen2015-01-01 - 2018-12-31
Förbundsfullmäktige I Göteborgsregionens Kommunalförbund2015-01-01 - 2018-12-31
Gode Män För Fastighetsbildningsförrättningar2015-01-01 - 2018-12-31
Göteborgs Insjörike Local Acion Group (Lag)2016-01-01 - 2018-12-31
Hedda Fribergs Fond2015-01-01 - 2018-12-31
Home Start2015-01-12 - 2018-12-31
Häradsallmänningen Brevikshult2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunala Pensionärsrådet (Kpr)2015-01-12 - 2018-12-31
Kommunala Rådet För Funktionshinderfrågor (Krf)2015-01-12 - 2018-12-31
Kommunforskning I Västsverige (Kfi)2015-01-12 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunrevisionen2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelse2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnden2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- Och Fritidsnämnden2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- Och Fritidsnämndens Arbetsutskott2015-01-01 - 2018-12-31
Lab 1902015-12-07 - 2018-12-31
Miljöskyddsnämnden2015-01-01 - 2018-12-31
Nämndemän Vid Alingsås Tingsrätt2016-01-01 - 2019-12-31
Oscar Bergmarks Minnesfond2015-01-01 - 2018-12-31
Revisorer Kommunalt Förvaltade Stiftelser2015-01-12 - 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden2015-01-01 - 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämndens Arbetsutskott2015-01-01 - 2018-12-31
Socialnämnden2015-01-01 - 2018-12-31
Socialnämndens Arbetsutskott2015-01-01 - 2018-12-31
Styrgrupp För Fairtrade City2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska Nämnden2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska Nämndens Arbetsutskott2015-01-01 - 2018-12-31
Tolkförmedling Väst, Beredningsgruppen2015-05-11 - 2018-01-31
Tolkförmedling Väst, Förbundsdirektionen2015-01-01 - 2018-01-31
Tolkförmedling Väst, Samrådet2015-05-11 - 2018-12-31
Utbildningsnämnden2015-01-01 - 2018-12-31
Utbildningsnämndens Arbetsutskott2015-01-01 - 2018-12-31
Valberedning2014-10-15 - 2018-10-14
Valnämnden2015-01-01 - 2018-12-31
Vård- Och Äldreomsorgsnämnden2015-01-01 - 2018-12-31
Vän:S Arbetsutskott2015-01-01 - 2018-12-31
Västra Stambanegruppen2015-01-12 - 2018-12-31
Överförmyndarnämnden2015-01-01 - 2018-12-31